ACUPUNCTUUR BUNNIK

Marie-José van der Putten

Behandelingen:

Tel:     030 8200533


Of stuur via het contactformulier een e-mail.

Gebruik deze link: Email


Behandelingen op:

Dinsdagmiddag

Donderdagmiddag

Vrijdagmiddag
Praktijkadres:

Koperslagershoek 1

3981 SB Bunnik


Tarieven en vergoedingen

Acupunctuur per 03-03-2021:


Eerste Consult

(incl behand.):            € 62,00


Vervolgbehandeling:     € 58,00


Behandelingsduur:  ± 40 minuten


(Afspraken tot 24 uur voor aanvang afgemeld, worden niet in rekening gebracht.)


Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur (geheel of gedeeltelijk) in hun aanvullende polissen.

Zie het NVA-overzicht hier


Registraties:


KVK Utrecht: 30264157


Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur: NVA


AGB-registraties:

90-021542 (Genezers/Acupunctuur)

04-115856 (Fysiotherapie)

Klachtenregeling KAB
Zie ook:

Privacyverklaring

EUROPEAN BRANCH OF THE TOYOHARI ASSOCIATION

ACUPUNCTUUR

Acupunctuur is een behandelmethode waarbij  op diverse manieren  reacties in het lichaam in gang worden gezet om (gezondheids)klachten te beïnvloeden. Hiervoor worden bv. naaldjes gebruikt maar ook zilveren instrumentjes, cups en moxa (warmte) om via de huid reacties in het hele systeem in beweging te brengen.
Visie op gezondheidsklachten

De acupunctuur-methode is een onderdeel van een behandelsysteem dat in het oude China en later ook in Japan is ontwikkeld. Het is gekoppeld aan een visie waarbij de mens als onlosmakelijk onderdeel van zijn omgeving wordt gezien. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkeling beïnvloeden elkaar voortdurend  Deze visie lijkt steeds meer raakvlakken met ons Westers denken over gezondheidsklachten te krijgen.  De termen en begrippen die gebruikt worden zijn verschillend van het Westers denken, maar benaderen vaak wel dat wat wij opmerken als we ons niet lekker voelen.

De manier van kijken en begrijpen van (gezondheids)klachten, zoals deze in het Oosterse denken wordt toegepast en benoemd, heb ik mij door jarenlange ervaring en praktijk eigen gemaakt zodat ik deze kan gebruiken om uw klachten te onderzoeken en behandelen.

Diagnostiek

Als u bij mij komt met uw klacht(en) zal ik u vragen stellen over uw klacht(en), maar ook over andere zaken van uw welbevinden. Naast datgene, waarvan u merkt dat u last hebt zijn er vaak andere signalen aanwezig, die samenhangen met de verstoring die in uw energiesysteem is opgetreden. Omdat het lichaam zijn eigen 'uit balans-zijn' aangeeft maak ik tevens diagnostisch gebruik van het voelen van de pols, het bekijken van de tong en het voelen van de huid. Via de pols bv. is voor mij niet alleen uw hartritme voelbaar, maar vooral de betrokkenheid van de meridiaan systemen. Een ziekte wordt dan ook niet als een op zichzelf staand verschijnsel benaderd maar als de lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring van het algehele welzijn. Deze verstoring ontstaat doordat de energiehuishouding in de mens  uit balans is.
Herstel-acties


Voor een gezond functioneren zijn lichaam, geest en emoties in evenwicht. Echter als uw evenwicht verstoord is kan dat voelen alsof de 'rek uit de elastiek' is  en kunt u klachten gaan ontwikkelen. Het is dan zaak de verstoring op te sporen en herstel-acties te plegen om uw balans weer te herstellen. Een betere doorstroom van energie ontstaat, een blokkade kan verdwijnen en de kwaliteit van energie kan verbeteren.

De beïnvloeding van energie verloopt via een uniek systeem van onderling samenhangende punten op het lichaam , het meridiaan systeem genaamd. In deze punten worden de naaldjes geplaatst.

Behalve met naaldjes werk ik ook met adviezen voor voeding en leefstijl of geef ik u oefeningen mee om uw systeem in balans te houden.

Meer informatie

Natuurlijk is er veel meer uit te leggen over acupunctuur. Voor meer informatie, bv een indicatielijst / wanneer acupunctuur etc., verwijs ik u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Voor Informatie over Toyohari, zie de site van de Nederlandse Toyohari Vereniging (NTV). Door aanklikken van onderstaande logo's wordt u daar naar toe gebracht.