UA-34933391-1

Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelmethode waarbij  op diverse manieren  reacties in het lichaam in gang worden gezet om (gezondheids)klachten te beïnvloeden. Hiervoor worden bv. naaldjes gebruikt maar ook zilveren instrumentjes, cups en moxa (warmte) om via de huid reacties in het hele systeem in beweging te brengen.

Visie op gezondheidsklachten

Deze methode is een onderdeel van een behandelsysteem dat in het oude China en later ook in Japan is ontwikkeld. Het is gekoppeld aan een visie waarbij de mens als onlosmakelijk onderdeel van zijn omgeving wordt gezien. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkeling beïnvloeden elkaar voortdurend. 

De termen en begrippen die gebruikt worden om deze visie te verwoorden zijn anders dan die welke in het Westers denken gebruikt worden. 

De manier van kijken en begrijpen van (gezondheids)klachten, zoals deze in het Oosterse denken wordt toegepast en benoemd, heb ik mij door jarenlange ervaring en praktijk eigen gemaakt. Hierdoor kan ik deze manier gebruiken om uw klachten te onderzoeken en te behandelen.

Diagnostiek

Als u bij mij komt met uw klacht(en) zal ik u vragen stellen over uw klacht(en), maar ook over andere zaken van uw welbevinden. Naast datgene, waarvan u merkt dat u last hebt zijn er vaak andere signalen aanwezig, die samenhangen met de verstoring die in uw energiesysteem is opgetreden. Omdat het lichaam zijn eigen ‘uit balans-zijn’ aangeeft maak ik tevens diagnostisch gebruik van het voelen van de pols, het bekijken van de tong en het voelen van de huid. Via de pols bv. is voor mij niet alleen uw hartritme voelbaar, maar vooral de betrokkenheid van de meridiaan systemen. Een ziekte wordt dan ook niet als een op zichzelf staand verschijnsel benaderd maar als de lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring van het algehele welzijn. Deze verstoring ontstaat doordat de energiehuishouding in de mens  uit balans is.

Herstel-acties


Voor een gezond functioneren zijn lichaam, geest en emoties in evenwicht. Echter als uw evenwicht verstoord is kan dat voelen alsof de ‘rek uit de elastiek’ is  en kunt u klachten gaan ontwikkelen. Het is dan zaak de verstoring op te sporen en herstel-acties te plegen om uw balans weer te herstellen. Een betere doorstroom van energie ontstaat, een blokkade kan verdwijnen en de kwaliteit van energie kan verbeteren.

De beïnvloeding van energie verloopt via een uniek systeem van onderling samenhangende punten op het lichaam , het meridiaan systeem genaamd. In deze punten worden de naaldjes geplaatst.

Behalve met naaldjes werk ik ook met adviezen voor voeding en leefstijl of geef ik u oefeningen mee om uw systeem in balans te houden.

Meer informatie


Natuurlijk is er veel meer uit te leggen over acupunctuur. Voor meer informatie, bv een indicatielijst voor wanneer acupunctuur in te zetten, verwijs ik u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en die van de nederlandse Patientenvereniging voor acupunctuur (NVPA). Voor Informatie over Toyoharie, zie de site van de Nederlandse Toyohari Vereniging (NTV). Door aanklikken van onderstaande logo’s wordt u daar naar toe gebracht.


www.acupunctuur.nl     www.toyohari.nl         

Andere informatiebronnen:   

    European Branche Toyohari Association (EBTA)© Bunnik Webdesign 2012